Ý nghĩa của từ nguyên tắc là gì:
nguyên tắc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ nguyên tắc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nguyên tắc mình

1

51   24

nguyên tắc


Nguyên tắc là những điều cơ bản đi tổ chức đặt ra dựa trên những quan điểm tư tưởng nhất định đòi hỏi các tổ chức và cá nhân phải tuân theo
Ẩn danh - Ngày 29 tháng 9 năm 2014

2

23   8

nguyên tắc


dt (H. nguyên: gốc; tắc: phép tắc) 1. Điều cơ bản đã được qui định để dùng làm cơ sở cho các mối quan hệ xã hội: Nguyên tắc của ta thì phải vững chắc [..]
Nguồn: vdict.com

3

15   10

nguyên tắc


điều cơ bản định ra, nhất thiết phải tuân theo nguyên tắc sống làm việc có nguyên tắc
Nguồn: tratu.soha.vn

4

13   11

nguyên tắc


dt (H. nguyên: gốc; tắc: phép tắc) 1. Điều cơ bản đã được qui định để dùng làm cơ sở cho các mối quan hệ xã hội: Nguyên tắc của ta thì phải vững chắc, nhưng sách lược của ta thì linh hoạt (HCM). 2. Điều cơ bản rút ra từ thực tế khách quan để chỉ đạo hành động: Ng [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

8   7

nguyên tắc


Điều cơ bản định ra dùng làm cơ sở cho các hoạt động
Ẩn danh - Ngày 08 tháng 3 năm 2015

6

7   6

nguyên tắc


là những điều lệ được đặt ra dựa trên cơ sở đạo đức, nhân cách của con người và có tính bắt buộc
nguyen thu - Ngày 08 tháng 11 năm 2015

7

7   7

nguyên tắc


Điều cơ bản đã được qui định để dùng làm cơ sở cho các mối quan hệ xã hội. | : '''''Nguyên tắc''' của ta thì phải vững chắc, nhưng sách lược của ta t [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của nguyên tắc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< racketteur racle >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa