nguyen thu

Vote-up nhận được7
Vote-down nhận được6
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

7   6

nguyên tắc


là những điều lệ được đặt ra dựa trên cơ sở đạo đức, nhân cách của con người và có tính bắt buộc
nguyen thu - Ngày 08 tháng 11 năm 2015