Ý nghĩa của từ nghiêm túc là gì:
nghiêm túc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ nghiêm túc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nghiêm túc mình

1

28   8

nghiêm túc


có ý thức coi trọng đúng mức những yêu cầu đối với mình, biểu hiện ở thái độ, hành động làm việc rất nghiêm [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

11   5

nghiêm túc


Có tinh thần ý thức cao, có tính chặt chẽ trong công việc và trong học tập...
Nguyễn Mỹ Nhân - Ngày 03 tháng 4 năm 2015

3

13   8

nghiêm túc


Chặt chẽ và đúng đắn: Học tập nghiêm túc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

12   9

nghiêm túc


Chặt chẽ và đúng đắn. | : ''Học tập '''nghiêm túc'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

11   8

nghiêm túc


Chặt chẽ và đúng đắn: Học tập nghiêm túc.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nghiêm túc". Những từ có chứa "nghiêm túc" in its definition in Vietnamese. Vietname [..]
Nguồn: vdict.com

6

6   4

nghiêm túc


có ý thức tinh thần cao trong học tập và cuộc sống, nghiêm chỉnh trong học tập, học hành tử tế tập trung cao độ
bbb - Ngày 08 tháng 9 năm 2016

7

1   0

nghiêm túc


có ý thức coi trọng đúng mức những yêu cầu đối với mình, biểu hiện ở thái độ, hành động
Ẩn danh - Ngày 23 tháng 6 năm 2020


Thêm ý nghĩa của nghiêm túc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phong tặng phong tước >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa