Ý nghĩa của từ nghi ngại là gì:
nghi ngại nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nghi ngại. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nghi ngại mình

1

1   0

nghi ngại


Đắn đo, còn cân nhắc vì chưa biết rõ ra sao.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

nghi ngại


Đắn đo, còn cân nhắc vì chưa biết rõ ra sao.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nghi ngại". Những từ phát âm/đánh vần giống như "nghi ngại": . nghi ngại [..]
Nguồn: vdict.com

3

1   0

nghi ngại


Đắn đo, còn cân nhắc vì chưa biết rõ ra sao.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   0

nghi ngại


còn chưa rõ thực hư ra sao nên chưa dám có thái độ, hành động rõ ràng không có gì phải nghi ngại nh&igr [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của nghi ngại
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phá cách nghi tiết >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa