Ý nghĩa của từ ngỡ ngàng là gì:
ngỡ ngàng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ngỡ ngàng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngỡ ngàng mình

1

24   4

ngỡ ngàng


cảm thấy hết sức ngạc nhiên trước những điều mới lạ hoặc những điều trước đó không nghĩ tới, không ngờ tới ngỡ ngàng trước [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

11   8

ngỡ ngàng


Có ý nghĩ mơ hồ trước cảnh xa lạ, cái mới biết: Đến nước ngoài lần đầu tiên, đi đâu cũng thấy ngỡ ngàng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

9   10

ngỡ ngàng


Có ý nghĩ mơ hồ trước cảnh xa lạ, cái mới biết: Đến nước ngoài lần đầu tiên, đi đâu cũng thấy ngỡ ngàng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ngỡ ng [..]
Nguồn: vdict.com

4

8   10

ngỡ ngàng


Có ý nghĩ mơ hồ trước cảnh xa lạ, cái mới biết. | : ''Đến nước ngoài lần đầu tiên, đi đâu cũng thấy '''ngỡ ngàng'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

6   9

ngỡ ngàng


Là trạng thái bỡ ngỡ bàng hoàng nhè nhẹ trong tình cảm, nảy ra như là phản ứng của tâm hồn trước sự thay đổi tình cảm không ngờ từ phía đối tượng. Mình ngỡ ngàng vì tưởng được đối tượng hân hoan chào đón hóa ra không phải; cũng như ngỡ ngàng vì đang sẵn sàng đối phó với sự khó chịu, cay nghiệt của đối phương bỗng gặp sự vồn vã thân thiện của họ
AnhDung TranC - Ngày 27 tháng 9 năm 2016


Thêm ý nghĩa của ngỡ ngàng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nương rẫy núi sông >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa