Ý nghĩa của từ ngộ nhận là gì:
ngộ nhận nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ngộ nhận. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngộ nhận mình

1

34   21

ngộ nhận


hiểu sai, nhận thức sai tự ngộ nhận về chính mình
Nguồn: tratu.soha.vn

2

16   15

ngộ nhận


đg. Hiểu sai, nhận thức sai. Vì ngộ nhận nên đã mắc mưu.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ngộ nhận". Những từ phát âm/đánh vần giống như "ngộ nhận": [..]
Nguồn: vdict.com

3

16   17

ngộ nhận


đg. Hiểu sai, nhận thức sai. Vì ngộ nhận nên đã mắc mưu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   2

ngộ nhận


Hiểu sai, nhận thức sai, cái do công sức của nhiều người tạo nên mình lại tự cho là của do mình làm ra
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

5

14   19

ngộ nhận


Hiểu sai, nhận thức sai. | : ''Vì '''ngộ nhận''' nên đã mắc mưu.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của ngộ nhận
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngổ ngớp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa