Ý nghĩa của từ ngốc xít là gì:
ngốc xít nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ngốc xít Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngốc xít mình

1

3   2

ngốc xít


chỉ sự khờ khạo dễ thương
Nguồn: tudienlong.com

Thêm ý nghĩa của ngốc xít
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngủm củ tỏi não phẳng >>