Ý nghĩa của từ ngủm củ tỏi là gì:
ngủm củ tỏi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ngủm củ tỏi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngủm củ tỏi mình

1

6   0

ngủm củ tỏi


Dân Việt cổ để tóc dài, nam giới thường búi lên thành hình củ tỏi, củ hành (có nơi còn gọi là búi tó).
Khi chết, các củ tỏi (hay củ hành) này không còn được búi cẩn thận nữa nên dân ta lấy hình ảnh ngủm củ tỏi, củ hành để ám chỉ việc không còn sống nữa.... Hi hi
Bùi Tuấn - Ngày 10 tháng 3 năm 2018

2

4   0

ngủm củ tỏi


(ngỏm củ tỏi) Cách nói khác của từ chết, qua đời, thua, trượt
Nguồn: tudienlong.com

3

1   3

ngủm củ tỏi


Ngỏm củ tỏi là một cái chết do Châu Việt Cường chứng minh là có thật
Lập - Ngày 12 tháng 3 năm 2018

4

1   3

ngủm củ tỏi


Nam giới ở độ tuổi sung sức , có thức ăn kèm tỏi như nem chả trong bửa ăn nhậu , nếu ăn nhiều tỏi hôm đó thì không khác gì thuốc cường dương bổ thận , đêm đến dễ nằm mơ lãng mạng thì cậu nhỏ bắn tung toé ướt cả quần đấy , nếu ngược lại cậu nhỏ vẫn tĩnh queo xem như chết ngắt và được xem như cậu nhỏ đã mất khả khả năng sinh lý tác chiến , đầu hàng tại mặt trận .
Lẽ Sống - Ngày 07 tháng 7 năm 2020

Thêm ý nghĩa của ngủm củ tỏi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhà mặt phố ngốc xít >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa