Ý nghĩa của từ não phẳng là gì:
não phẳng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ não phẳng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa não phẳng mình

1

4   3

não phẳng


chỉ những kẻ ngu ngốc không biết suy nghĩ
Nguồn: tudienlong.com

Thêm ý nghĩa của não phẳng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngốc xít nhẩm trà >>