Ý nghĩa của từ tà lưa là gì:
tà lưa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ tà lưa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tà lưa mình

1

3   0

tà lưa


Tà lưa
Những năm 1980 bộ đội sư 308 đóng ở Tu Lý Hòa Bình ra,dân tán gái sau bỏ. Qua đó người dân nói những đồng chí bộ đội ấy là Thằng ấy nó tà lưa đấy
Bộ đội cứ thế nói theo sau thành từ của người Kinh có nghĩa là Linh tinh vớ vẩn lừa lọc
( Một thời tán gái còn được gọi là Tà Lưa )
Phan Sỹ - Ngày 10 tháng 9 năm 2019

2

3   8

tà lưa


1. linh tinh, lung tung, mơ hồ, không có chuẩn mực về điều gì đó 2. cứ nhùng nhằng kéo dài thời gian, làm mất thời gian
Nguồn: tudienlong.com

Thêm ý nghĩa của tà lưa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhẩm trà thảm họa V-pop >>