Ý nghĩa của từ ngõ ngách là gì:
ngõ ngách nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ngõ ngách. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngõ ngách mình

1

0   0

ngõ ngách


Đường nhỏ, hẹp và ngoắt ngoéo. Ngb. Chi tiết tỉ mỉ. | : '''''Ngõ ngách''' của vấn đề.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ngõ ngách


Đường nhỏ, hẹp và ngoắt ngoéo. Ngb. Chi tiết tỉ mỉ: Ngõ ngách của vấn đề.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ngõ ngách". Những từ phát âm/đánh vần gi [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ngõ ngách


Đường nhỏ, hẹp và ngoắt ngoéo. Ngb. Chi tiết tỉ mỉ: Ngõ ngách của vấn đề.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

ngõ ngách


đường nhỏ, hẹp và ngoắt ngoéo với nhiều lối rẽ ngang (ở trong làng xóm, phố phường; nói khái quát) thuộc mọi ngõ ng [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của ngõ ngách
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quốc thư quốc tang >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa