Ý nghĩa của từ ngày giỗ là gì:
ngày giỗ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ngày giỗ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngày giỗ mình

1

0   0

ngày giỗ


Kỉ niệm ngày từ trần của một người thân. | : '''''Ngày giỗ''' mẹ, anh em sum họp.'' | : ''Con cháu được '''ngày giỗ''' ông. (tục ngữ)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ngày giỗ


dt Kỉ niệm ngày từ trần của một người thân: Ngày giỗ mẹ, anh em sum họp; Con cháu được ngày giỗ ông (tng).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ngày giỗ". [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ngày giỗ


dt Kỉ niệm ngày từ trần của một người thân: Ngày giỗ mẹ, anh em sum họp; Con cháu được ngày giỗ ông (tng).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

ngày giỗ


Ngày giỗ (tiếng Anh: The Anniversary) là một bộ phim ngắn sản xuất năm 2003 do Trần Hàm viết kịch bản, biên tập và đạo diễn. Phim kể về hai anh em người Việ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của ngày giỗ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngào ngày lễ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa