Ý nghĩa của từ nói khoác là gì:
nói khoác nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ nói khoác. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nói khoác mình

1

57   12

nói khoác


nói những điều quá xa sự thật hoặc không thể có trong thực tế để khoe khoang hoặc để đùa vui tính hay nói khoác Đồng [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

16   8

nói khoác


nói quá sự thật phóng đại quy mô , tính chất , mức độ của sự vật
Ẩn danh - Ngày 23 tháng 10 năm 2015

3

18   14

nói khoác


Khoe khoang những cái mình không có.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nói khoác". Những từ có chứa "nói khoác" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary:&nb [..]
Nguồn: vdict.com

4

11   9

nói khoác


nói quá sự thật phóng đại quy mô , tính chất , mức độ của sự vật
Ẩn danh - Ngày 23 tháng 10 năm 2015

5

15   14

nói khoác


Khoe khoang những cái mình không có.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

13   12

nói khoác


là nói những gì không có trong thực tế hay nói quá xa sự thật hoặc để đùa.
trang nguyễn - Ngày 21 tháng 10 năm 2016

7

1   2

nói khoác


Noi khoac la vd nha tao trong dc 1qua bi bang cai nha la noi khoac
Ẩn danh - Ngày 13 tháng 11 năm 2016

8

1   2

nói khoác


Noi kgoac la phong dai len muc do su vt su viec oi nhung cai ko co that de khoe khoang hay noi phet
Thuy Trang - Ngày 06 tháng 12 năm 2016

9

12   16

nói khoác


ảnh hưởng tiêu cực đến người khác
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 10 năm 2013

10

10   14

nói khoác


silāghati (sīlāgh + a)
Nguồn: phathoc.net

11

14   20

nói khoác


Khoe khoang những cái mình không có.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của nói khoác
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thoái bộ thoái ngũ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa