Ý nghĩa của từ monkey là gì:
monkey nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ monkey. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa monkey mình

1

2   1

monkey


khỉ
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

1   2

monkey


Con khỉ. | Thằng nhãi, thằng ranh, thằng nhóc. | Cái vồ (để nện cọc). | Món tiền 500 teclinh; món tiền 500 đô la. | Bắt chước. | Làm trò khỉ, làm trò n [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của monkey
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< monk month >>