Ý nghĩa của từ mong như mong mẹ về chợ là gì:
mong như mong mẹ về chợ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ mong như mong mẹ về chợ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mong như mong mẹ về chợ mình

1

230   72

mong như mong mẹ về chợ


Đây là câu thành ngữ dân gian Việt Nam được lan truyền và sử dụng rộng rãi. Nghĩa bóng của cụm từ này diễn tả nỗi mong chờ. Nỗi mong ngóng đó giống như cảm giác của một đứa trẻ ngồi nhà trông mẹ đi chợ về xem mẹ mua gì.
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 1 năm 2019

2

92   32

mong như mong mẹ về chợ


Là câu thành ngữ nói về mong ước của một người rất muốn chờ đợi và thực hiện nó như khi mong mẹ đi chợ về
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 1 năm 2021

3

79   37

mong như mong mẹ về chợ


câu tục ngữ này nói lên sự chờ đợi của những đứa bé đợi mẹ đi
chợ về để xem mẹ mua gì
phùng bảo hà - Ngày 08 tháng 1 năm 2021

4

62   33

mong như mong mẹ về chợ


Đây là câu thành ngữ dân gian Việt Nam được lan truyền và sử dụng rộng rãi. Nghĩa bóng của cụm từ này diễn tả nỗi mong chờ. Nỗi mong ngóng đó giống như cảm giác của một đứa trẻ ngồi nhà trông mẹ đi chợ về xem mẹ mua gì.
Hack Jay 303 - Ngày 17 tháng 11 năm 2020

Thêm ý nghĩa của mong như mong mẹ về chợ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< i'll be waiting for you ko ko bop >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa