Ý nghĩa của từ mong như mong mẹ về chợ là gì:
mong như mong mẹ về chợ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ mong như mong mẹ về chợ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mong như mong mẹ về chợ mình

1

91   21

mong như mong mẹ về chợ


Đây là câu thành ngữ dân gian Việt Nam được lan truyền và sử dụng rộng rãi. Nghĩa bóng của cụm từ này diễn tả nỗi mong chờ. Nỗi mong ngóng đó giống như cảm giác của một đứa trẻ ngồi nhà trông mẹ đi chợ về xem mẹ mua gì.
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 1 năm 2019

2

1   0

mong như mong mẹ về chợ


Đây là câu thành ngữ dân gian Việt Nam được lan truyền và sử dụng rộng rãi. Nghĩa bóng của cụm từ này diễn tả nỗi mong chờ. Nỗi mong ngóng đó giống như cảm giác của một đứa trẻ ngồi nhà trông mẹ đi chợ về xem mẹ mua gì.
Hack Jay 303 - Ngày 17 tháng 11 năm 2020

Thêm ý nghĩa của mong như mong mẹ về chợ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< i'll be waiting for you ko ko bop >>