Ý nghĩa của từ mm dd yyyy là gì:
mm dd yyyy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ mm dd yyyy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mm dd yyyy mình

1

40   13

mm dd yyyy


m là month - tháng
d là date - ngày
y là year - năm

kí hiệu để người đọc biết nên viết ngày tháng năm theo cách nào. ở đây tháng sẽ được viết trước ngày, bằng số có 2 chữ số, ngày cũng được viết bằng 2 chữ số, năm được viết cuối cùng, bằng 4 chữ số
VD: ngày 30 tháng 8 năm 2013 sẽ được viết là 08 30 2013
hansnam - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

2

15   15

mm dd yyyy


Là từ viết tắt của các cụm:
mm: month
dd: date
yyyy: year
Thường được dùng trên internet khi đăng kí thành viên của một trang web nào đó, có yêu cầu người dùng nhập ngày, tháng nắm sinh của mình.
thanhthu - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

3

1   2

mm dd yyyy


cho toi hoi
toi co mua môt hộp thuốc nuoc ngoai san xuất
ký hiệu thời hạn nhu sau
MFD 12/09/17 EXP : 12/09/19
Vi hiên nay moi đang là tháng 2/2017
vậy hiểu cách ký hiệu này nhu thế nào
xin chân thành cãm on
Đinh Thế Banb - Ngày 28 tháng 2 năm 2017

4

1   3

mm dd yyyy


Đây là một dạng định dạng về cách ghi ngày tháng năm trong một số văn biểu. Trong đó, m là month (tháng), d là day (ngày) và y là year (năm). Nhìn theo vị trí sắp xếp thì người viết phải điền tháng đến ngày và cuối cùng là năm. Hai lần mm và dd thì bắt buộc phải điền 2 số, yyyy về năm thì điền 4 số. Ví dụ: 05/18/1998.
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của mm dd yyyy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ml pq >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa