Ý nghĩa của từ miss you là gì:
miss you nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ miss you. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa miss you mình

1

129   40

miss you


Nếu người phụ nữ viết cho người đàn ông MISS YOU
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

2

51   29

miss you


là cụm từ kết hợp từ động từ miss nghĩa là nhớ và tân ngữ you là bạn, em. Câu này nghĩa là nhớ em.
ví dụ i miss you so much có nghĩa là anh nhớ em rất nhiều.
Minhthuy123 - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

3

12   3

miss you


Nghĩa của cụm từ: nhớ bạn/em/anh/con/...
Cụm từ thường được dùng để thể hiện cảm xúc, tâm trạng hay nỗi nhớ của mình dành cho đối phương.
Ví dụ người ta có thể thể hiện nỗi nhớ mong với người yêu, người thân,... những người mà mình có tình cảm sâu đậm.
nghĩa là gì - Ngày 31 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của miss you
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mess up lieu trai >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa