Ý nghĩa của từ misfortune là gì:
misfortune nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ misfortune Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa misfortune mình

1

0   0

misfortune


Sự rủi ro, sự bất hạnh. | Điều không may, điều hoạ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của misfortune
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< minute miss >>