Ý nghĩa của từ min là gì:
min nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ min. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa min mình

1

11   7

min


co nghia dung de chi thoi gian tuc la phut
trang tran - Ngày 05 tháng 8 năm 2015

2

11   8

min


Minimum, giá trị nhỏ nhất
Sơn - Ngày 01 tháng 9 năm 2015

3

11   9

min


Min(珉, Mân)(?- 1400 hoặc 1395) là vua thứ hai của vương quốc Bắc Sơn và thời đại Tam Sơn trên đảo Okinawa. Ông trị vì từ năm 1393 đến năm 1400 hoặc 139 [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

8   7

min


Minimum, giá trị nhỏ nhất trong toán học.
Ẩn danh - Ngày 01 tháng 9 năm 2015

5

8   12

min


Bò tót (danh pháp khoa học: Bos gaurus, tên địa phương con min,, trước đây được gọi là Bibos gauris) hoặc minh, còn gọi là con gaur, là động vật thuộc bộ Guốc [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

8   13

min


d. Từ người trên dùng để xưng với người dưới, có nghĩa là ta: Thôi đà cướp sống chồng min đi rồi (K).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

7   13

min


Từ người trên dùng để xưng với người dưới, có nghĩa là ta. | : ''Thôi đà cướp sống chồng '''min''' đi rồi (Truyện Kiều)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

8

5   11

min


d. Từ người trên dùng để xưng với người dưới, có nghĩa là ta: Thôi đà cướp sống chồng min đi rồi (K).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "min". Những t [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của min
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rabatteur rabattu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa