Ý nghĩa của từ madam là gì:
madam nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ madam. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa madam mình

1

12   12

madam


MADAM là tiếng Anh bắt nguồn từ tiếng Pháp, dùng để gọi 1 người phụ nữ một cách kính trọng: bà, quí bà, phu nhân
ví du: trong viết thư một cách lịch sự, trịnh trọng, người ta thường mở đầu thư là : Dear Madam,
( thưa bà, kính gửi bà..)
gracehuong - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

2

13   14

madam


Bà, phu nhân; quý phu nhân. | Tú bà, mụ chủ nhà chứa.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

10   11

madam


nghĩa là sếp
Ẩn danh - Ngày 09 tháng 1 năm 2016

4

8   11

madam


nghĩa là sếp
Ẩn danh - Ngày 09 tháng 1 năm 2016

Thêm ý nghĩa của madam
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< macle madhouse >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa