Ý nghĩa của từ ma chê cưới trách là gì:
ma chê cưới trách nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ma chê cưới trách. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ma chê cưới trách mình

1

1   0

ma chê cưới trách


Đây là câu thành ngữ trong dân gian Việt Nam. Câu này thể hiện sự thật phũ phàng trong tiệc đám ma, đám cưới Việt. Cả hai hình thức đều có chung đặc điểm là nhiều người tới dự. Khi đó, việc khen chê, mỗi người một ý về đám là điều không thể tránh khỏi.
nghĩa là gì - Ngày 08 tháng 6 năm 2019

2

1   1

ma chê cưới trách


Là một câu tục ngữ của người Việt Nam. Ý nói rằng trong lúc lễ tang (đám ma) hoặc lễ hỷ (đám cưới) vốn là những ngày quan trọng dù đã có sự chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn sẽ không tránh hỏi những sai sót và điều này được xem là bình thường.
bao - Ngày 03 tháng 10 năm 2018

Thêm ý nghĩa của ma chê cưới trách
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vân chi lu xu bu >>