Ý nghĩa của từ mọt sách là gì:
mọt sách nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 14 ý nghĩa của từ mọt sách. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mọt sách mình

1

126 Thumbs up   36 Thumbs down

mọt sách


Người sống xa thực tế, hiểu biết gì cũng phần lớn qua sách vở mà mình ham đọc. | Người mê học
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

76 Thumbs up   26 Thumbs down

mọt sách


là người chuyên gia đọc sách và hiểu biết nhiều về sách
le huong giang - 00:00:00 UTC 9 tháng 8, 2015

3

56 Thumbs up   19 Thumbs down

mọt sách


mọt sách là những người thích đọc sách và rất ham học .
tuyen khung - 00:00:00 UTC 9 tháng 4, 2016

4

64 Thumbs up   29 Thumbs down

mọt sách


Người sống xa thực tế, hiểu biết gì cũng phần lớn qua sách vở mà mình ham đọc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

39 Thumbs up   20 Thumbs down

mọt sách


Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của từng người cụ thể mà hiểu theo ý nghĩa tích cực hay tiêu cực. Ý nghĩa tích cực áp dụng cho những nhà nghiên cứu, làm khoa học, học sinh, sinh viên...đó là đức tính ham mê đọc sách, ham học hỏi tìm tòi những kiến thức có trong kho tàng tri thức của nhân loại.
Ý nghĩa tiêu cực là người chỉ biết tìm thú vui trong đọc sách mà quyên luôn cả nghĩa vụ chính của mình.
Viết Nghĩa - 00:00:00 UTC 5 tháng 12, 2016

6

54 Thumbs up   36 Thumbs down

mọt sách


Mọt sách còn có nghĩa là tin vào sách vở. Đọc thấy cái gì trong sách cũng tin là thực tế đúng như vậy.
Nên không học được gì từ cuộc sống. Và thất bại vì lý thuyết suông
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 6 tháng 6, 2015

7

43 Thumbs up   30 Thumbs down

mọt sách


Người sống xa thực tế, hiểu biết gì cũng phần lớn qua sách vở mà mình ham đọc.
Nguồn: vdict.com

8

42 Thumbs up   32 Thumbs down

mọt sách


(Khẩu ngữ) từ dùng để ví người không biết gì ngoài sách vở, sống xa rời thực tế anh ta là con mọt sách
Nguồn: tratu.soha.vn

9

12 Thumbs up   11 Thumbs down

mọt sách


Mọt sách nghĩa là ham học và yêu thích sách. Nhưng chúng ta không nên dùng từ ngữ đó để chế diễu những người ham học và yêu sách vì khi họ thông minh thì lớn sẽ trở thành một người rất có ích cho xã hội.
Nghi trần phan - 00:00:00 UTC 22 tháng 6, 2020

10

11 Thumbs up   14 Thumbs down

mọt sách


Mọt sách là những người mê đọc, thích đọc sách . Và luôn vận dụng những j trong sách ra thực tế, cuộc sống... và sống xa vời với thực tế.
Nguyễn thị hà - 00:00:00 UTC 1 tháng 3, 2017

11

3 Thumbs up   8 Thumbs down

mọt sách


Mọt sách là người mê học, đặt những câu hỏi khó mấy ai biết được.Họ toàn đặt câu hỏi có trong sách và gần như không có gì mà ở ngoài đời.Họ thuột dạng như Thomas Edison khi còn nhỏ.Mình nói có đúng không mọi người?
Thỏ Ngọc - 00:00:00 UTC 21 tháng 9, 2022

12

8 Thumbs up   13 Thumbs down

mọt sách


Người sống xa thực tế, hiểu biết gì cũng phần lớn qua sách vở mà mình ham đọc. Người mê học
Đức - 00:00:00 UTC 27 tháng 11, 2016

13

5 Thumbs up   15 Thumbs down

mọt sách


mọt sách nghĩa là người sống xa thực tế chỉ quan tâm đến sách vở có thể không quan tâm những gì bên ngoài cho lắm và rất bị nhiều người khinh nhất là những đứa giàu có
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 5 tháng 5, 2020

14

6 Thumbs up   24 Thumbs down

mọt sách


Mọt sách là 1 người khó hiểu.Luôn luôn bị khùng, học nhiều sẽ bị stres
hân - 00:00:00 UTC 17 tháng 2, 2020

<< phòng gĩữ phòng gian >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa