Ý nghĩa của từ Kiệm lời là gì:
Kiệm lời nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Kiệm lời. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kiệm lời mình

1

9   0

Kiệm lời


rất ít lời, chỉ nói những điều thật cần thiết con bé có vẻ kiệm lời quá càng có tuổi anh ấy càng kiệm lời
Nguồn: tratu.soha.vn

2

6   1

Kiệm lời


Ít nói ít hòa đồng với mọi người xung quanh chỉ nói khi người khác hỏi
Linh - Ngày 05 tháng 10 năm 2020

3

2   2

Kiệm lời


Kiệm Lời
Rất ít quan tâm đến mọi người xung quanh
Mặc dù mọi người xung quanh hay khuyên bảo và có những lời nói góp ý tốt đẹp và có nhã ý tốt với người đó, thế nhưng người đó không hề đáp trả lại lòng tốt mà lại chỉ dùng những từ ngữ khô khan và nói rất ít kiểu như người không biết khắc ghi nhớ ân tình mà mọi người đã dành cho người đó
Nói tóm lại từ “KIỆM LỜI” là ý chỉ dành cho những con người sống không có tình cảm.
Hiếu Đặng - Ngày 23 tháng 6 năm 2021

Thêm ý nghĩa của Kiệm lời
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Kiệt cùng Kiểu dáng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa