Ý nghĩa của từ Kiệm lời là gì:
Kiệm lời nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Kiệm lời. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kiệm lời mình

1

7   0

Kiệm lời


rất ít lời, chỉ nói những điều thật cần thiết con bé có vẻ kiệm lời quá càng có tuổi anh ấy càng kiệm lời
Nguồn: tratu.soha.vn

2

5   1

Kiệm lời


Ít nói ít hòa đồng với mọi người xung quanh chỉ nói khi người khác hỏi
Linh - Ngày 05 tháng 10 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Kiệm lời
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Kiệt cùng Kiểu dáng >>