Ý nghĩa của từ mất dạy là gì:
mất dạy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ mất dạy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mất dạy mình

1

71 Thumbs up   20 Thumbs down

mất dạy


mất dạy là có daỵ nhưng đã quên mất mình đã được dạy
Trung - 00:00:00 UTC 29 tháng 1, 2017

2

63 Thumbs up   27 Thumbs down

mất dạy


(Thông tục) hư đốn, thiếu giáo dục đồ mất dạy! ăn nói mất dạy Đồng nghĩa: vô giáo dục
Nguồn: tratu.soha.vn

3

46 Thumbs up   23 Thumbs down

mất dạy


Hiểu một cách đơn giản:
Mất: là không có, đã có nhưng cũng như không có, có nhưng nói không....
Dạy: truyền đạt một nền giáo dục, biết trước biết sau....
---->>>> không được giáo dục đúng nghĩa, được giáo dục nhưng không biết sử dụng thế nào, được giáo dục nhưng cố tình không biết....
Hugo - 00:00:00 UTC 5 tháng 5, 2015

4

36 Thumbs up   14 Thumbs down

mất dạy


Mất dạy là chỉ người vô giáo dục hư đốn
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 21 tháng 2, 2017

5

51 Thumbs up   32 Thumbs down

mất dạy


t. (kng.). Hư đốn, thiếu giáo dục. Con nhà mất dạy. Ăn nói mất dạy.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

37 Thumbs up   21 Thumbs down

mất dạy


hư đốn. thiếu giáo dục . Con nhà mất dạy. Ăn nói mất dạy.
Su - 00:00:00 UTC 19 tháng 8, 2016

7

12 Thumbs up   3 Thumbs down

mất dạy


Từ này theo từng khía cạch mà nghĩ
Theo mình mất dạy là có dạy rồi nhưng được coi là đã mất vì ko được áp dụng những gì được dạy vào đời sống mà phản ngược lại trái với đạo Đức theo nghĩa tiêu cực
Nguyễn Minh Hân - 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022

8

31 Thumbs up   23 Thumbs down

mất dạy


t. (kng.). Hư đốn, thiếu giáo dục. Con nhà mất dạy. Ăn nói mất dạy.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "mất dạy". Những từ phát âm/đánh vần giống như "mất dạy": . mặt dày mặt đáy mất dạy [..]
Nguồn: vdict.com

9

21 Thumbs up   14 Thumbs down

mất dạy


Theo mình nghĩ, từ "mất dạy" này không phải là "mất dạy của không có học" mà là đã học, đã được dạy dỗ nhưng không tiếp thu, tranh cãi vấn đề gì đó với người lớn, có dấu hiệu là sai nhưng vẫn cố cãi và xúc phạm người khác bằng những từ thô tục(chắc là vậy)
Bóng bang - 00:00:00 UTC 11 tháng 11, 2019

10

27 Thumbs up   26 Thumbs down

mất dạy


. Hư đốn, thiếu giáo dục. | : ''Con nhà '''mất dạy'''.'' | : ''Ăn nói '''mất dạy'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

11

14 Thumbs up   14 Thumbs down

mất dạy


Là hổn hào với các thầy cô giáo và cha mẹ , bạn bè trong lớp hoặc trường các anh chị
Thanh Tuyền - 00:00:00 UTC 29 tháng 11, 2019

<< mạt sát mắc lừa >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa