Ý nghĩa của từ louis là gì:
louis nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ louis. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa louis mình

1

56 Thumbs up   18 Thumbs down

louis


Louis là tên tiếng Anh thường đặt cho con trai, có ý nghĩa là Chiến binh dũng cảm, danh tiếng trong chiến tranh. Cái tên thể hiện tính cách hùng dũng, uy quyền và can đảm
lucyta - 00:00:00 UTC 7 tháng 8, 2013

2

32 Thumbs up   18 Thumbs down

louis


Louis là một cái tên dành cho nam giới phổ biến ở các nước châu Âu và các nước nói tiếng Anh. tên dành cho nữ giới là Louise, còn gọi tắt là Lou

Cái tên Louis có nguồn gốc từ tiếng Đức, nó là cách phiên âm tiếng Pháp của cái tên trong tiếng Đức Cổ Chlodowech (thời hiện đại được chuyển thành Ludwig). cái tên này trong tiếng Đức cổ có nghĩa là chiến binh danh giá, nổi tiếng. "nổi tiếng" (hlūd) và "chiến binh" (wīg)
hansnam - 00:00:00 UTC 12 tháng 8, 2013

3

26 Thumbs up   14 Thumbs down

louis


Louis là tên của vua của vua chúa nước Pháp như Louis XIII, Louis XIV. Thể hiện sự dũng mãnh, uy quyền.
Clara - 00:00:00 UTC 6 tháng 1, 2016

4

20 Thumbs up   17 Thumbs down

louis


Louis có thể đề cập đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

16 Thumbs up   18 Thumbs down

louis


Đồng lu y (tiền Pháp). | , (đánh cờ)) số tiền hai mươi frăng. | : ''Perdre cent '''louis''' au jeu'' — thua bạc hai nghìn frăng
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

3 Thumbs up   6 Thumbs down

louis


cái tên Louis là người ta dùng cho con trai cái tên đó người ta đặt cho các chiến sĩ á ai mà muốn biết Louis là ai thì mở kênh angel là biết
angel - 00:00:00 UTC 21 tháng 9, 2022

7

13 Thumbs up   22 Thumbs down

louis


tên của thành viên trong nhóm One Direction
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 5 tháng 2, 2014

<< chanvre loufiat >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa