Ý nghĩa của từ linh lợi là gì:
linh lợi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ linh lợi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa linh lợi mình

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

linh lợi


Thông minh và lanh lẹn. | : ''Một thanh niên '''linh lợi'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

linh lợi


Thông minh và lanh lẹn: Một thanh niên linh lợi.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "linh lợi". Những từ có chứa "linh lợi" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . Linh Đài li [..]
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

linh lợi


Thông minh và lanh lẹn: Một thanh niên linh lợi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

<< trọng đông trọng xuân >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa