Ý nghĩa của từ liêm chính là gì:
liêm chính nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ liêm chính. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa liêm chính mình

1

23   4

liêm chính


sống trong sạch và ngay thẳng trong lí trí
nghĩ, làm, nói những điều đúng với chuẩn mực xã hội, về các vấn đề, công việc liên quan đến thực tế (nhưng không trong yếu tố tình cảm, cảm xúc)
Bảo Ánh - Ngày 18 tháng 11 năm 2013

2

15   7

liêm chính


(Ít dùng) ngay thẳng và trong sạch một ông quan liêm chính
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   0

liêm chính


Liêm Chính là một phường thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Phường Liêm Chính được thành lập năm 2013 trên cơ sở xã Liêm Chính..
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

5   5

liêm chính


liêm là trong (không bị vẩn đục),chính là thẳng (không bị cong qoeo)
Ẩn danh - Ngày 26 tháng 3 năm 2016

5

5   6

liêm chính


Trong sạch và ngay thẳng. | : ''Thực hiện cần kiệm '''liêm chính'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

8   9

liêm chính


Trong sạch và ngay thẳng: Thực hiện cần kiệm liêm chính.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

5   8

liêm chính


Trong sạch và ngay thẳng: Thực hiện cần kiệm liêm chính.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "liêm chính". Những từ có chứa "liêm chính" in its definition in Vietnam [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của liêm chính
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< linh ứng trọng thu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa