Ý nghĩa của từ let me down là gì:
let me down nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ let me down Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa let me down mình

1

0   0

let me down


Nghĩa của cụm từ: làm tôi thất vọng, mất đi sự kỳ vọng của bản thân dành cho người khác.
Ví dụ 1: Tôi đã từng tin rằng cậu sẽ không làm tôi thất vọng nhiều như thế này đâu. (I believed that you would not let me down that much. Now I know.)
nghĩa là gì - Ngày 22 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của let me down
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< or có well noted >>