Ý nghĩa của từ lang băm là gì:
lang băm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ lang băm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lang băm mình

1

10   5

lang băm


d. (kng.). Thầy thuốc dốt nghề, chữa bậy để kiếm tiền.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "lang băm". Những từ có chứa "lang băm" in its definition in Vietnamese. [..]
Nguồn: vdict.com

2

9   4

lang băm


(Khẩu ngữ) thầy lang dốt nghề, chữa bậy để kiếm tiền.
Nguồn: tratu.soha.vn

3

8   4

lang băm


Lang Băm là 1 danh hiệu được nhân gian dùng để ám chỉ hoặc mỉa mai những người hành nghề y dược mà chưa đủ trình độ hoặc còn thiếu kinh nghiệm chữa b [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

9   6

lang băm


. Thầy thuốc dốt nghề, chữa bậy để kiếm tiền.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

8   5

lang băm


d. (kng.). Thầy thuốc dốt nghề, chữa bậy để kiếm tiền.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

6   3

lang băm


Thầy thuốc nghiệp dư,không biết về y học mà đi chữa bệnh
Ẩn danh - Ngày 06 tháng 5 năm 2016


Thêm ý nghĩa của lang băm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< la hét liên hiệp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa