Ý nghĩa của từ lệ nông là gì:
lệ nông nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ lệ nông. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lệ nông mình

1

5 Thumbs up   4 Thumbs down

lệ nông


Nông dân bị lệ thuộc vào chủ nô, thuê ruộng đất của chủ nô, phải gánh vác các thứ thuế vào sưu dịch do chủ nô đặt ra, và do đó trở thành nô lệ của ruộng đất. | : ''Địa vị của '''lệ nông''' nằm giữa d [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3 Thumbs up   2 Thumbs down

lệ nông


Nông dân bị lệ thuộc vào chủ nô, thuê ruộng đất của chủ nô, phải gánh vác các thứ thuế vào sưu dịch do chủ nô đặt ra, và do đó trở thành nô lệ của ruộng đất: Địa vị của lệ nông nằm giữa dân tự do và n [..]
Nguồn: vdict.com

3

4 Thumbs up   3 Thumbs down

lệ nông


Nông dân bị lệ thuộc vào chủ nô, thuê ruộng đất của chủ nô, phải gánh vác các thứ thuế vào sưu dịch do chủ nô đặt ra, và do đó trở thành nô lệ của ruộng đất: Địa vị của lệ nông nằm giữa dân tự do và nô lệ, họ là tiền thân của nông nô.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

lệ nông


là ng bị chèn ép làm việc mệt nhọc
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 5 tháng 2, 2015

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

lệ nông


lệ thuộc vào tầng lớp lớn hơn để sống
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 25 tháng 1, 2015

<< tiện kỹ tiện h >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa