Ý nghĩa của từ lếu lều là gì:
lếu lều nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ lếu lều. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lếu lều mình

1

2   2

lếu lều


: '''''Lêu lêu'''!.'' | : ''Hay quấy mẹ.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   2

lếu lều


Nh. Lêu. ngh.1: Lêu lêu! Hay quấy mẹ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "lêu lêu". Những từ phát âm/đánh vần giống như "lêu lêu": . lau láu làu làu lâu lâu [..]
Nguồn: vdict.com

3

2   2

lếu lều


Nh. Lêu. ngh.1: Lêu lêu! Hay quấy mẹ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của lếu lều
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nhận thức. học hỏi sục >>