Ý nghĩa của từ lĩnh là gì:
lĩnh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ lĩnh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lĩnh mình

1

1   0

lĩnh


Hàng dệt bằng tơ, mặt bóng, thường dùng để may quần phụ nữ. | Nhận lấy về mình. | : '''''Lĩnh''' lương.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

lĩnh


d. Hàng dệt bằng tơ, mặt bóng, thường dùng để may quần phụ nữ.đg. Cg. Lãnh. Nhận lấy về mình: Lĩnh lương.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "lĩnh". Nhữn [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

lĩnh


d. Hàng dệt bằng tơ, mặt bóng, thường dùng để may quần phụ nữ. đg. Cg. Lãnh. Nhận lấy về mình: Lĩnh lương.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

lĩnh


hàng dệt bằng tơ nõn, mặt bóng mịn, các sợi dọc phủ kín sợi ngang dệt lĩnh "Ra đường quần lĩnh áo the, Về nhà kh&ocir [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

22   22

lĩnh


Lĩnh là 1 dải đất dài hẹp nằm trên vùng đất thoai thoải 1 bên là vực sâu bên kia là núi cao, địa thế thuận lợi làm 1 khu dân cư phòng thủ tốt, thời xưa thường dùng làm sơn trại cướp bóc hoặc khu tụ hội để luyện binh võ, có danh từ Đầu lĩnh
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 12 năm 2016


Thêm ý nghĩa của lĩnh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lăng trụ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa