Ý nghĩa của từ lòng tham là gì:
lòng tham nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ lòng tham. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lòng tham mình

1

11   5

lòng tham


Sự ham muốn quá độ những lợi ích cho bản thân mình.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

9   7

lòng tham


Sự ham muốn quá độ những lợi ích cho bản thân mình.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

8   8

lòng tham


Sự ham muốn quá độ những lợi ích cho bản thân mình.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "lòng tham". Những từ có chứa "lòng tham" in its definition in Vietnamese. V [..]
Nguồn: vdict.com

4

1   2

lòng tham


sự ham muốn nhầm đạt được 1 mục đích nào đó trong cuộc sống
Ẩn danh - Ngày 17 tháng 7 năm 2017


Thêm ý nghĩa của lòng tham
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sản xuất thiếu sơ cảo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa