Ý nghĩa của từ láu cá là gì:
láu cá nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ láu cá. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa láu cá mình

1

55 Thumbs up   14 Thumbs down

láu cá


Lẩu cá là tính nghịch ngợm, nhiều mưu trò, hãy trêu trọc vả có lúc trở nên dữ dằn,..Người láu cá là người hay trêu trọc, đùa nghịch,cũng khá vui tính và thường nói leo,
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 4 tháng 6, 2019

2

50 Thumbs up   19 Thumbs down

láu cá


láu cá là ranh mãnh, xảo quyệt và nhiều mưu mẹo
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 1 tháng 3, 2015

3

40 Thumbs up   16 Thumbs down

láu cá


láu cá có nghĩa là nhanh và nhiều mưu mẹo
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 21 tháng 11, 2013

4

16 Thumbs up   10 Thumbs down

láu cá


láu cá là người thích bày trò nghịch ngợm , nhanh nhẹn, gian manh ,xảo quyệt và nhiều mưu mẹo
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 7 tháng 4, 2020

5

17 Thumbs up   15 Thumbs down

láu cá


Nh. Láu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

2 Thumbs up   2 Thumbs down

láu cá


Láu cá: Láu( láu lỉnh), cá ( cá tính) Láu cá thể hiện đây là một tính cách của con người, nghịch ngợm, có nhiều mưu trò trong các tình huống cuộc sống. Nó thể hiện cá tính của con người với một số mục đích nhất định điển hình như việc lấy lòng người khác bằng những hành động trêu trọc, đùa nghịch,...với một người nào đó, nhưng cũng có lúc thể hiện rõ sự dữ dằn, khó chiu,.. với người đó hoặc người khác. Nhưng không đến mức mưu mô và xảo quyệt.
Phúc - 00:00:00 UTC 13 tháng 9, 2023

7

11 Thumbs up   14 Thumbs down

láu cá


Láu cá hay láo cá thì cũng vậy thôi,tất là thấy một thằng hiền lành giục dề nói chuyện láo cá triêu trọc dùng một số lời lẽ nghe không hay để chê bai người ta ăn hiếp người ta tỏ ra là người láo cá
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 5 tháng 10, 2020

8

11 Thumbs up   15 Thumbs down

láu cá


(Khẩu ngữ) láu và có nhiều mẹo vặt giở trò láu cá thằng bé rất láu cá Đồng nghĩa: láu tôm láu cá [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

9

9 Thumbs up   17 Thumbs down

láu cá


Nh. Láu.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "láu cá". Những từ phát âm/đánh vần giống như "láu cá": . láu cá Liễu Chi lưu cầu Lưu Cầu
Nguồn: vdict.com

<< láo quáo Lâm Tích >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa