Ý nghĩa của từ láu cá là gì:
láu cá nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ láu cá. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa láu cá mình

1

18   3

láu cá


Lẩu cá là tính nghịch ngợm, nhiều mưu trò, hãy trêu trọc vả có lúc trở nên dữ dằn,..Người láu cá là người hay trêu trọc, đùa nghịch,cũng khá vui tính và thường nói leo,
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

2

21   7

láu cá


láu cá là ranh mãnh, xảo quyệt và nhiều mưu mẹo
Ẩn danh - Ngày 01 tháng 3 năm 2015

3

16   8

láu cá


láu cá có nghĩa là nhanh và nhiều mưu mẹo
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 11 năm 2013

4

11   8

láu cá


Nh. Láu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

3   2

láu cá


Láu cá hay láo cá thì cũng vậy thôi,tất là thấy một thằng hiền lành giục dề nói chuyện láo cá triêu trọc dùng một số lời lẽ nghe không hay để chê bai người ta ăn hiếp người ta tỏ ra là người láo cá
Ẩn danh - Ngày 05 tháng 10 năm 2020

6

6   6

láu cá


(Khẩu ngữ) láu và có nhiều mẹo vặt giở trò láu cá thằng bé rất láu cá Đồng nghĩa: láu tôm láu c&a [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

7

2   2

láu cá


láu cá là người thích bày trò nghịch ngợm , nhanh nhẹn, gian manh ,xảo quyệt và nhiều mưu mẹo
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 4 năm 2020

8

4   12

láu cá


Nh. Láu.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "láu cá". Những từ phát âm/đánh vần giống như "láu cá": . láu cá Liễu Chi lưu cầu Lưu Cầu
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của láu cá
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< láo quáo Lâm Tích >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa