Ý nghĩa của từ làm nũng là gì:
làm nũng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ làm nũng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa làm nũng mình

1

11   11

làm nũng


Làm bộ làm điệu để vòi vĩnh vì thấy người ta yêu thương mình: Con một hay làm nũng. Làm nũng làm nịu. Nh. Làm nũng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "làm [..]
Nguồn: vdict.com

2

7   9

làm nũng


làm ra vẻ hờn dỗi không bằng lòng, để đòi được chiều chuộng, yêu thương hơn nhõng nhẽo làm nũng mẹ làm nũng chồng
Nguồn: tratu.soha.vn

3

6   10

làm nũng


Làm bộ làm điệu để vòi vĩnh vì thấy người ta yêu thương mình. | : ''Con một hay '''làm nũng'''..'' | : '''''Làm nũng''' làm nịu..'' | : ''Nh..'' | : '''''Làm nũng'''. [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

7   11

làm nũng


Làm bộ làm điệu để vòi vĩnh vì thấy người ta yêu thương mình: Con một hay làm nũng. Làm nũng làm nịu. Nh. Làm nũng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của làm nũng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thoải thoải thiệt thòi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa