Ý nghĩa của từ làm màu là gì:
làm màu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ làm màu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa làm màu mình

1

75   8

làm màu


- Làm dáng - Ra vẻ, giả tạo
Nguồn: tudienlong.com

2

7   15

làm màu


Trồng ngô, khoai, đỗ... vào những ruộng đã gặt.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "làm màu". Những từ phát âm/đánh vần giống như "làm màu": . làm màu [..]
Nguồn: vdict.com

3

4   14

làm màu


Trồng ngô, khoai, đỗ. . . vào những ruộng đã gặt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

4   15

làm màu


Trồng ngô, khoai, đỗ... vào những ruộng đã gặt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của làm màu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< làm mai làm mùa >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa