Ý nghĩa của từ kul là gì:
kul nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ kul. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kul mình

1

8   7

kul


kul la viet tat cua tu kute : Kul = ku + l(te)
Ẩn danh - Ngày 19 tháng 9 năm 2013

2

6   6

kul


kul là goi tắt của cool nghĩa là đẹp tôt
hjhj - Ngày 27 tháng 9 năm 2013

3

5   6

kul


Bướu, cục u. | : '' Jeg slo meg og fikk en '''kul''' i pannen.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

3   5

kul


Là từ viết dạng khác của từ " cool", có một số nghĩa sau:
1. Tính từ " mát mẻ" chỉ thời tiết không nóng, không lạnh mà dịu mát.
Ví dụ: it is cool today. Trời hôm nay mát mẻ
2. Là từ có nghĩa tương tự "good" = được, tốt.
Ví dụ. I can meet you at 4 pm today.
Cool
Caominhhv - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

5

2   4

kul


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 31 tháng 1 năm 2015   NSFW / 18+

6

5   8

kul


+ Là cách viết khác của cool, với nghĩa hay ho, thú vị
+ Để chỉ dân anh chị khét tiếng, người có một sức mạng phi thường và trí thông minh vượt bậc
+ Thuật ngử những người ngố hay sử dụng
vuvu - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của kul
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< teppe tentamen >>