Ý nghĩa của từ kim thanh là gì:
kim thanh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ kim thanh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kim thanh mình

1

24   1

kim thanh


Kim Thanh là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con gái ở Việt Nam. Theo tiếng Hán, Kim có nghĩa đen là vàng; Thanh nghĩa là sự nhã nhặn; Kim Thanh là sự nhã nhặn đáng quý; Kim Thanh là cái tên được gửi gắm với ý nghĩa về cuộc sống tao nhã của một con người đáng quý.
babbisun - Ngày 14 tháng 8 năm 2013

2

3   3

kim thanh


Từ cổ chỉ lời dạy dỗ của thầy học. | Que bằng đồng đính ở trong đàn hay trống để tăng âm hưởng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

4   4

kim thanh


d. 1. Từ cổ chỉ lời dạy dỗ của thầy học. 2. Que bằng đồng đính ở trong đàn hay trống để tăng âm hưởng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "kim thanh". [..]
Nguồn: vdict.com

4

2   3

kim thanh


d. 1. Từ cổ chỉ lời dạy dỗ của thầy học. 2. Que bằng đồng đính ở trong đàn hay trống để tăng âm hưởng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

1   4

kim thanh


đoạn dây đồng hình xoắn ốc, gắn vào đáy một số loại đàn để tăng hiệu lực cộng hưởng.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của kim thanh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kim ngọc kim thuộc >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa