Ý nghĩa của từ kết hợp là gì:
kết hợp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ kết hợp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kết hợp mình

1

0   0

kết hợp


Gắn với nhau để bổ sung cho nhau. | : ''Học '''kết hợp''' với hành.'' | : '''''Kết hợp''' lao động với giáo dục.'' | . Làm thêm một việc gì nhân tiện khi là [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

kết hợp


đg. 1 Gắn với nhau để bổ sung cho nhau. Học kết hợp với hành. Kết hợp lao động với giáo dục. 2 (kng.). Làm thêm một việc gì nhân tiện khi làm việc chính. T [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

kết hợp


đg. 1 Gắn với nhau để bổ sung cho nhau. Học kết hợp với hành. Kết hợp lao động với giáo dục. 2 (kng.). Làm thêm một việc gì nhân tiện khi làm việc chính. Trên đường đi, kết hợp ghé thăm một bạn cũ. 3 (chm.). (Tính chất của phép cộng hoặc phép nhân) cho phép trong một dãy [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

kết hợp


gắn với nhau để bổ sung, hỗ trợ cho nhau học phải kết hợp với hành kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang làm thêm một vi [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

kết hợp


upasevati (upa + sev + a), yojeti (yuj + e)
Nguồn: phathoc.net

6

0   0

kết hợp


Giả sử trên một tập hợp X bất kì có trang bị một phép toán hai ngôi *, tức là tồn tại một hàm số: Ta kí hiệu: Phép toán * có tính kết hợp nếu như v [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0   0

kết hợp


Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu bằng hai phương pháp: Phối và Chắp thêm.
Nguồn: office.microsoft.com


Thêm ý nghĩa của kết hợp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thọc thịnh trị >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa