Ý nghĩa của từ jupiter là gì:
jupiter nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ jupiter. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jupiter mình

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

jupiter


jupiter là Sao Mộc. Được người La Mã đặt theo tên của thần quan trọng nhất trong các vị thần, thần Jupiter.
Jupiter cũng có thể là tên một loại xe máy (xe số) của hãng xe Yamaha
kieuoanh292 - 00:00:00 UTC 1 tháng 8, 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jupiter


JUPITER là cha của các vị thần, có sứ mệnh sắp xếp các vị tinh tú trên thái dương hệ. Sơn Jupiter có sử mệnh xây dựng thương hiệu và bảo vệ các công trình tân cổ điển hiệu quả nhất.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 10 tháng 6, 2017

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

jupiter


Thần Giu-pi-te. | Sao Mộc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

jupiter


sao Mộc
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

jupiter


Jupiter nghĩa là sao mộc, sao mộc thì chỉ sự may mắn.
phú văn hùng - 00:00:00 UTC 27 tháng 6, 2014

6

1 Thumbs up   3 Thumbs down

jupiter


Trong tôn giáo và thần thoại La Mã cổ đại, Jupiter (tiếng Latinh: Iuppiter) hoặc Jove là vua của các vị thần và là vị thần của bầu trời và sấm sét. Người La Mã xem Jupiter tương đương như Zeus (thấn D [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   4 Thumbs down

jupiter


sơn jupiter sơn đẹp giá rả và chất lượng tốt
vuongphu - 00:00:00 UTC 10 tháng 6, 2017

<< jump kangaroo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa