Ý nghĩa của từ jun là gì:
jun nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ jun. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jun mình

1

4 Thumbs up   3 Thumbs down

jun


Joule (còn viết là Jun), ký hiệu J, là đơn vị đo công A trong hệ SI, lấy tên theo nhà vật lý người Anh James Prescott Joule.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   3 Thumbs down

jun


Tháng sáu (June). | Viết tắt. | Tháng sáu (June).
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

jun


"Jun" (Joule) là một đơn vị trong hệ SI được dùng để đo các dạng năng lượng, thường là đo năng lượng điện tiêu thụ. Về mặt đơn vị ta có 1J bằng 1 Nm (Newton nhân mét)
Ví dụ: Tháng này nhà tôi đã tiêu thụ 1240000J lượng điện.
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 19 tháng 8, 2019

4

1 Thumbs up   3 Thumbs down

jun


Joule (còn viết là Jun), ký hiệu J, là đơn vị đo công A trong hệ SI, lấy tên theo nhà vật lý người Anh James Prescott Joule.
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

2 Thumbs up   6 Thumbs down

jun


Đơn Vị Năng Lượng Là Jun, Kí Hiệu Là: J (Lấy Theo Tên Của Nhà Bác Học Người Anh JamesPrescottJoule, 1818-1889).
1 J là năng lượng cần để nâng 1 vật năng 1 N lên độ cao 1 m.
1 KJ = 1000 J
1 Cal (Calo) = 4,2 J
Vũ Đức Nhật - 00:00:00 UTC 4 tháng 3, 2022

<< jul jusction >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa