Ý nghĩa của từ john là gì:
john nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ john. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa john mình

1

16 Thumbs up   5 Thumbs down

john


John là cái tên tiếng Anh thường được đặt cho con trai, có ý nghĩa là sự ân sủng hay sự thương xót của Chúa, đấng tối cao. Những người có tên này thường sống trầm tính, có tính hợp tác cao, thấu hiểu người khác, đôi khi còn hơi xấu hổ.
lucyta - 00:00:00 UTC 7 tháng 8, 2013

2

9 Thumbs up   2 Thumbs down

john


John là một cái tên phổ biến dành cho nam giới, phổ biến ở cộng đồng các nước nói tiếng Anh và cả một số quốc gia khác

John là tên một vị thánh ở trong Thiên Chúa Giáo

Do cái tên này phổ biến nên người ta dùng nó để đặt cho những người không rõ tên tuổi: John Doe
hansnam - 00:00:00 UTC 12 tháng 8, 2013

3

15 Thumbs up   9 Thumbs down

john


Tên Bùi Quang Hào Bùi là họ Quang là tên đệm Hào là tên riêng có thể nói Quang Hào được hiểu là ánh Hào Quang toả sáng khắp muôn nơi soi sáng cho tất cả mọi thứ một lĩnh vực năng lượng sáng bao quanh tất cả chúng sinh
Hào - 00:00:00 UTC 27 tháng 8, 2021

4

5 Thumbs up   3 Thumbs down

john


John là một tên nam giới trong tiếng Anh. Tên gọi này có nguồn gốc từ tên Latinh: Ioannes hoặc Iohannes. Thực ra, đây là biến thể của tên Ἰωάννης, Iōánnēs trong tiếng Hy Lạp. Nếu truy nguyên về nguồn [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

3 Thumbs up   16 Thumbs down

john


Nhà vệ sinh.
Nguồn: vi.wiktionary.org

<< darne johnny >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa