Ý nghĩa của từ jade là gì:
jade nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ jade. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jade mình

1

0   0

jade


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nga - Ngày 09 tháng 10 năm 2018   NSFW / 18+

2

2   3

jade


Jade là cái tên tiếng Anh ngắn gọn dành cho con gái, có ý nghĩa là Viên ngọc quý màu xanh lá cây, nó cũng là tên của một loại đá quý hiếm. Những người có tên này thường yêu quý gia đình và mong muốn một cuộc sống ổn định
lucyta - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

3

2   4

jade


Ngọc bích. | Mùa ngọc bích. | Ngựa tồi, ngựa già ốm. | Con mụ, con bé. | Bắt làm việc mệt nhoài; làm mệt lử. | Ngọc thạch. | Đồ ngọc thạch.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

1   3

jade


ngọc, jađeit ~ stone ngọc thạch
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của jade
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< collation jactance >>