Ý nghĩa của từ ja là gì:
ja nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ja. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ja mình

1

3   2

ja


Tôi, ngôi thứ nhất số ít | :'''''Ja''' idem'' - Tôi đi. | Có. | Vâng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   3

ja


Tôi, ngôi thứ nhất số ít | :'''''Ja''' idem'' - Tôi đi. | Có. | Vâng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2   3

ja


1. một từ tiếng đức có nghĩa là "vâng", "có".... tương tự như từ Yes tiếng anh

2. viết tắt của từ jackass. có nghĩa là một thằng ngốc, thằng khốn nạn... chỉ một người đàn ông với những hành động phản cảm, gây khó chịu
hansnam - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ja
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ku de >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa