Ý nghĩa của từ ius là gì:
ius nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ius Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ius mình

1

0   0

ius


International University of Sarajevo
- Được thành lập bởi Quỹ phát triển giáo dục Sarajevo, IUS được khánh thành vào năm học 2004/2005. Nó nằm ở Sarajevo, thủ đô của Bosnia và Herzegovina. Đại học Quốc tế Sarajevo (IUS) mở cửa cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, và ngôn ngữ giảng dạy và giao tiếp là tiếng Anh. Học sinh không có trình độ tiếng Anh sẽ tham dự Chương trình Anh ngữ chuyên sâu kéo dài một năm do Trường Anh ngữ (ELS) tổ chức.
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của ius
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< iru vted >>