Ý nghĩa của từ iru là gì:
iru nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ iru Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa iru mình

1

0   0

iru


IRU là tổ chức vận tải đường bộ thế giới, dẫn đầu các giải pháp để giúp thế giới phát triển tốt hơn, hỗ trợ thương mại, tăng trưởng kinh tế, việc làm, an toàn, môi trường và cộng đồng. Công việc của IRU kéo dài hơn 100 quốc gia. Thành phần cốt lõi là hiệp hội vận tải quốc gia và nhà khai thác vận tải. Trung tâm của IRU là hàng triệu hành trình trên khắp hành tinh mỗi ngày: người và hàng hóa di chuyển đến nơi họ cần, trên xe buýt, xe khách, taxi hoặc xe tải, hoặc thậm chí chỉ là một phần nhỏ trong hành trình của họ.
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của iru
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ubiquitin ius >>