Ý nghĩa của từ it's up to you là gì:
it's up to you nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ it's up to you. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa it's up to you mình

1

4   2

it's up to you


một câu tiếng anh có nghĩa là điều đó phụ thuộc vào bạn, có thê rhieeur là tùy bạn, tùy cậu, tùy ấy... câu này thể hiện người đối phương (you) là người có quyền quyết định, việc đang được nói đến sẽ như thế nào là do quyết định của người này mà ra

VD:
-wanna hangout?
-up to you
hansnam - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

2

0   0

it's up to you


Nghĩa của cụm từ: tùy bạn thôi, đó là tùy thuộc vào bạn,...
Ví dụ: Trường Việt Nam hay trường nước ngoài là tùy thuộc vào bạn. (It is up to you in choosing Vietnamese or International school).
Ví dụ: Tối nay chúng ta ăn gì? Tùy bạn (What will we have for dinner? It's up to you).
nghĩa là gì - Ngày 21 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của it's up to you
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< would have idle trong yahoo >>