Ý nghĩa của từ it's about time là gì:
it's about time nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ it's about time. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa it's about time mình

1

2   1

it's about time


+ Có nghĩa là Chỉ là vấn đề thời gian
VD: It's about time to finish her university
( Kết thúc việc học đại học chỉ là vấn đề thời gian)

A: How will you complete this project? (Bạn hoàn thiện dự án này thế nào rồi)
B: It's about time ( chỉ là vấn đề thời gian)
vuvu - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

0   0

it's about time


It's About Time là album phòng thu đầu tiên của nhóm Jonas Brothers. Album được phát hành ngày 8 tháng 8 năm 2006 dưới hãng thu âm của họ lúc đó là INO Records. Sau vài [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của it's about time
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< umma ss501 >>