Ý nghĩa của từ umma là gì:
umma nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ umma Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa umma mình

1

2   2

umma


+ là một từ trong tiếng Hàn Quốc, với nghĩa là mẹ
+ là một từ trong ngôn ngữ nói, để sử dụng thay thế cho cụm từ "I am going to"- tôi sẽ, tôi chuẩn bị làm gì đó
vuvu - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của umma
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< deo nhan ngon ut it's about time >>