Ý nghĩa của từ infinitival là gì:
infinitival nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ infinitival Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa infinitival mình

1

0   0

infinitival


Vô định, ở lối vô định.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của infinitival
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< infinite infinitive >>